Private:

Retningslinjer for anvendelse af faciliteter

Det er tilladt for brugernes børn at anvende Kibæk Krydsfelts haller under følgende forudsætninger:

  1. De(n) ansvarlige voksne er tilstede i huset.
  2. Hallen er ledig, det vil sige at den ikke er i brug af nogen, som har booket den.
  3. Det foregår i Kibæk Krydsfelts åbningstider, på hverdage dog først efter kl. 15.00, da skolen har brugsretten før da.
  4. Der anvendes indendørs fodtøj, eller ingen fodtøj.
  5. Der må udelukkende bruges bold(e), som vil være tilgængelig i hallen.
  6. Ingen andre redskaber må tages i brug.
  7. Brugen må på ingen måde forvolde ulemper for andre brugere, som på forhånd har booket hallen.
  8. Når området forlades skal lyset slukkes i de områder, hvor der ikke er sensor.
  9. Al ophold og leg under disse forudsætninger er på eget ansvar. Eventuelle skader på materiel skal meldes til Kibæk Krydsfelt og erstattes.
  10. Overtrædelse af disse regler vil medføre påtale.

Der gøres i øvrigt opmærksom på at Kibæk Krydsfelt er videoovervåget.

Husk det er altid muligt som forening eller privatperson at booke tid til at anvende Kibæk Krydsfelts faciliteter.  Dette gælder både hvis man ønsker at lave holdtræning, enkeltmandstræning eller man ønsker at anvende lokalerne til konference, åbent hus arrangementer eller fest.

Det vil anbefales at gøre dette, såfremt man vil være sikker på, at der er plads til en planlagt træning. Forespørgsler og booking kan ske på: info@kibaekkrydsfelt.dk.

Kommentarer, ideer og fremtidige ønsker modtages gerne på: info@kibaekkrydsfelt.dk

Hallen og inventaret er vores fælles værdier. Jo bedre alle passer på det, jo pænere ser det ud og jo længere holder det. Dette er vores fælles ansvar og interesse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og ledelsen i Kibæk Krydsfelt

Foreninger:

Generelle regler for ophold i Kibæk Krydsfelt

Den forening, som har lejet lokalerne, er ansvarlig for ro og orden, og ved særlige arrangementer indsættes kontrollører.

Al ophold i Kibæk Krydsfelt er på eget ansvar.

Der må ikke benyttes fodtøj, der laver ridser eller sorte striber på gulvene.

Der må ikke benyttes fodboldstøvler på gange og i omklædningsrum.

Der må ikke spilles bold uden for banerne.

Mad og drikkevarer må ikke medbringes i Kibæk Krydsfelt. (drikkeflasker undtaget).

Hav respekt for de hold som træner, der er ikke adgang til banerne når andre træner.

Harpiks må kun anvendes i hal 1.

Det er ikke tilladt at benytte lokalerne uden tilladelse og booking.

Der SKAL altid være en ansvarlig leder, når hallen benyttes.

Haller og sale forlades i samme opryddet stand som ved modtagelse.

Husk at slukke lys i de rum, hvor der ikke er sensor.

Tobaksrygning er ikke tilladt.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum er ikke tilladt.

Der er videoovervågning i hele Krydsfeltet.

Ophængning af plakater og lign. må kun ske på opslagstavler.

Medarbejdernes anvisninger SKAL efterkommes.

Tilsidesættelse af givne anvisninger og ordensreglement kan medføre bortvisning

– i grove tilfælde karantæne og erstatningskrav.

Hallen og inventaret er vores fælles værdier. Jo bedre alle passer på det, jo pænere ser det ud og jo længere holder det. Dette er vores fælles ansvar og interesse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen og ledelsen i Kibæk Krydsfelt